Меморандум

Меморандум про створення громадської ініціативи

«За прозору та чесну митницю»

Ми, представники громадських організацій України (надалі – Учасники),

підтримуючи необхідність участі громадянського суспільства в реалізації реформ в Україні, зокрема в митній сфері,

враховуючи положення Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншого боку,

підписуємо цей Меморандум з метою взаємодії та координації наших спільних зусиль, спрямованих на побудову в Україні прозорої та чесної митниці.

Відповідно до цього Меморандуму Учасники сприятимуть залученню всіх зацікавлених сторін, зокрема бізнес-асоціацій та інших неурядових організацій, до впровадження в Україні реформ у митній сфері шляхом налагодження діалогу між громадянським суспільством та владою.

 1. Мета:
  1. 1  Залучення організацій громадянського суспільства до реформ у сфері митних питань.
  1. 2  Сприяння побудові ефективної, чесної, прозорої та підконтрольної суспільству митниці.
  1. 3 Сприяння діалогу та співробітництву між учасниками громадянського суспільства та органами державної влади.
  1. 4 Забезпечення кращої обізнаності українського суспільства щодо необхідності проведення реформ у митній сфері.
  1. 5  Сприяння зміцненню контактів та взаємному обміну досвідом між інститутами громадянського суспільства.
 2. Для досягнення спільної мети Учасники будуть:
  • Створювати та розповсюджувати інформаційні матеріали.
  • Брати участь у громадських обговореннях.
  • Надавати пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України.
  • Брати участь у роботі громадських рад при органах державної влади.
  • Проводити спільні інформаційні кампанії.Застосовувати інструменти громадського моніторингу діяльності митних органів.
  • Брати участь у громадських обговореннях.
 3. Координація діяльності Учасників буде здійснюватися шляхом:
  • обміну інформацією;
  • спільної участі в заходах (спільних засіданнях та «круглих столах» із залученням  фахівців  відповідної сфери діяльності);
  • сприяння в проведенні інформаційних кампаній;
  • просування спільних ініціатив щодо змін законодавства України з митних питань;
  • проведення заходів щодо посилення участі громадськості у вироблені та реалізації державної політики в митній сфері.
 4. Учасники докладатимуть всіх можливих зусиль для подальшого розвитку співробітництва та забезпечення залучення до нього широкого кола учасників на регіональному та місцевих рівнях.
 5. Учасники будуть проводити постійні консультації для обговорення узгоджених дій, спрямованих на покращення якості співпраці.
 6. Кожний із Учасників цього Меморандуму призначає відповідальну особу за здійснення співробітництва між Учасниками.
 7. Зміни та доповнення до цього Меморандуму можуть бути внесені за взаємною письмовою згодою Учасників шляхом укладання доповнень до Меморандуму.
 8. Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання Учасниками і діє доки його дія не буде припинена Учасниками або одним з Учасників для себе.