ДІАЛОГ ЗІ СПРИЯННЯ ТОРГІВЛІ

Проект «Сприяння розвитку торгівлі за рахунок сприяння діалогу між представниками громадянського суспільства і органами державної влади (Діалог зі Сприяння Торгівлі)». Проект фінансується Європейським Союзом та співфінансується Міжнародним фондом “Відродження”.
Мета проекту: зміцнення потенціалу бізнес-асоціацій і НУО щодо визначення і реалізації заходів політики зі сприяння розвитку торгівлі, створюючи цим самим підґрунтя для успішної інтеграції України в світову економіку і подальшу інтеграцію в ЄС зокрема.

Завдання Проєкту:

Покращення потенціалу бізнес-асоціацій і НУО щодо визачення адміністративних і регуляторних заходів, які спрямовані на сприяння розвитку торгівлі, здійснення моніторингу та оцінки прогресу їхнього виконання, а також пропагування змін, що створюють комфортні для ведення бізнесу умови;
Сприяння політичному діалогу між бізнес-асоціаціями / НУО і органами державної влади, спрямованому на реалізацію заходів політики сприяння розвитку торгівлі;
Зменшення торгових витрат в Україні

Основні результати проєкту:

Зміцнений потенціал бізнес-асоціацій і НУО щодо визначення адміністративних і регуляторних заходів, які спрямовані на сприяння розвитку торгівлі, здійснення моніторингу та оцінки процесу їхнього виконання, а також інформаційно-пропагандистська робота щодо змін (вимірюються за кількістю інформаційно-пропагандистських кампаній, переваг політики, осіб, що пройшли навчання)
Розроблений стандартизований інструмент МіО ходу виконання заходів з сприяння розвитку торгівлі; проведено чотири етапи МіО, включаючи опитування 1000 фірм в рамках одного етапу
Більше залучення бізнес-асоціацій, НУО до діалогу з органами державної влади стосовно заходів з сприяння розвитку торгівлі (визначається за перевагами політики, охопленням дебатів / слухань, участю в роботі громадських рад)
Зменшення торгових витрат, що стимулює розвиток міжнародної торгівлі (оцінюється за суб-індексом “Doing Business”, Індексом логістичної ефективності)

Основні види діяльності:

Створення та забезпечення роботи мережі бізнес-асоціацій та НУО, зацікавлених в забезпеченні здійснення спрямованих на сприяння торгівлі реформ
Організація чотирьох етапів та порівняльний аналіз для моніторингу та оцінки ситуації та визначення ходу виконання прикордонних процедур / інших заходів
Надання підтримки при підготовці програмних і директивних документів
Провадження діяльності для зміцнення потенціалу бізнес-асоціацій та НУО для аналізу політики та інформаційно-пропагандистської діяльності
Надання підтримки при організації кампанії в сфері інформаційно-пропагандистської діяльності з питань, що забезпечують покращення прикордонних процедур
Сприяння діалогу між представниками громадянського суспільства і органами державної влади з приводу політичних заходів, що приятимуть торгівлі.

 Термін виконання:

Квітень 2014 р. –  грудень 2018р.