Конкурс грантів “За чесну та прозору митницю”

Кінцевий термін подання: 15.11.2021 р. – до 18.00

Мета конкурсу:Громадська оцінка реформи митниці та окремих аспектів роботи територіальних органів Держмитслужби України – 2022
Максимальний розмір гранту (грн):150 000
Кінцевий термін подання грантових заявок для розгляду на засіданні Грантової комісії (орієнтовна дата – 01.12.2021 р.):15.11.2021 – до 18.00

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
у рамках проєкту «Підтримка Громадської ініціативи «За чесну та прозору митницю»,
що фінансується Європейським Союзом,

ОГОЛОШУЄ ТРЕТЮ ХВИЛЮ КОНКУРСУ ГРАНТІВ
на тему «Громадська оцінка роботи регіональних митниць – 2022»

Митна реформа – одна з ключових пріоритетних реформ на порядку денному української політики. Обмежений вплив попередніх спроб реалізації реформ у митній сфері значною мірою був обумовлений відсутністю діалогу між усіма зацікавленими сторонами.

Проєкт «Підтримка Громадської ініціативи «За чесну та прозору митницю» здійснюватиме заходи зі сприяння успіху в реалізації реформ у митній сфері шляхом зміцнення спроможності організацій громадянського суспільства (ОГС) та активізації діалогу між державою та неурядовими організаціями.

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій оголошує третю хвилю конкурсу грантів “За чесну та прозору митницю”.

Мета конкурсу: громадська оцінка реформи митниці та окремих аспектів роботи територіальних органів Держмитслужби України – 2022.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу

До участі в конкурсі запрошуються громадські організації, які мають:

 • статус неприбутковості та офіційно зареєстровані в Україні не менше ніж 6 місяців на дату завершення конкурсу (до 15.11.2021 р.);
 • спроможність впроваджувати грантові проєкти та звітувати за ними (включаючи фінансове звітування);
 • досвід роботи з зацікавленими сторонами, в тому числі організації адвокаційних кампаній;
 • веб-сайт організації та/або сторінку у мережі фейсбук або інших соціальних мережах.

Наявність штатного персоналу в організації буде конкурентною перевагою.

Конкурс не передбачає надання грантів політичним партіям, релігійним громадам, органам державної влади та пов’язаним із ними громадським організаціям.

Пріоритети конкурсу

Зацікавлені сторони, на кого має бути спрямована діяльність:

 • органи державної влади: Державна митна служба, Міністерство фінансів, органи місцевої влади та контролюючі правоохоронні органи (Національна поліція, Служба безпеки України, Державна прикордонна служба);
 • підприємства експортери/імпортери та їх бізнес-асоціації;
 • інститути громадянського суспільства: громадські організації, експерти, науковці.

Очікується, що переможець конкурсу проведе оцінку окремих аспектів роботи принаймні одного з  територіальних органів Держмитслужби[1], а також здійснить оцінку виконання Плану заходів з реформування та розвитку системи органів, що реалізують митну політику, який був затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 травня 2020 року №569. Переможець здійснить зазначені заходи шляхом проведення 20 глибинних інтерв’ю з експортерами/імпортерами та 10 з іншими зацікавленими сторонами області (регіону), що дозволить сформулювати чіткі рекомендації з покращення ситуації з реформуванням митниці.

Переможці конкурсу співпрацюватимуть із відомими експертами з митної реформи в Україні, що підвищить як їхню інституційну спроможність у сфері реформування митниці, так і експертну спроможність виконавців проєктів.

Від переможця конкурсу очікується здійснення таких основних заходів (не виключаючи інших).

 1. Проведення 30 глибинних інтерв’ю.
 2. Підготовка 30 стенограм (транскриптів) інтерв’ю.
 3. Підготовка звіту за результатами опитування, у якому мають бути висвітлені конкретні недоліки та успіхи роботи територіального органу Держмитслужби[2], який оцінюється, а також запропоновані конкретні шляхи покращення її функціонування.
 4. Обговорення результатів опитування та результатів моніторингу з зацікавленими сторонами цільового регіону у форматі круглого столу (до 10-15 учасників).
 5. Підготовка і розповсюдження серед цільової аудиторії в електронному вигляді не менше 2 (двох) інфографічних матеріалів.
 6. Участь у підготовці спільного аналітичного звіту (разом із експертами ІЕД та іншими переможцями конкурсу), в якому буде представлено оцінку реформи митниці, описані проблеми та запропоновані рішення однієї або декількох актуальних проблем.
 7. Участь у презентації спільного аналітичного звіту, яка організовується ІЕД.
 8. Проведення публічного обговорення відповідних висновків та рекомендацій у форматі як мінімум 1 круглого столу та/або зустрічі із представниками громадськості, бізнесу, фіскальних органів та органів місцевої влади; доопрацювання документа за результатами проведених обговорень. Участь у як мінімум 1 заході не менше 20 осіб та висвітлення цих подій у місцевих ЗМІ та соціальних мережах.
 9. Підготовка мінімум 5 (п’яти) інформаційних повідомлень про проведені обговорення для їх наступного розміщення у соціальних мережах, веб-сайтах, в ЗМІ, розміщення в соціальних мережах організацій 2-хвилинного відеоматеріалу, підготовленого ІЕД за результатами громадського моніторингу.

[1] Під оцінкою роботи митниць мається на увазі увесь комплекс процедур та заходів, пов’язаних із переміщенням товарів через державний кордон

[2] Див.попередню зноску


У ході проведення глибинних інтерв’ю, серед іншого, необхідно буде вивчити, зокрема, такі питання:

 • на якій регіональній (обласній) митниці здійснює розмитнення суб’єкт декларування (чи у своєму регіоні (так/ні), зазначивши регіон або кілька);
 • назвати основні успішні аспекти роботи місцевої митниці (або переваги роботи іншої регіональної митниці в порівнянні з місцевою);
 • назвати недоліки роботи місцевої митниці із зазначенням конкретних пропозицій щодо покращення її роботи. Оцінити роботу всіх митниць, з якими вона співпрацює;
 • оцінити функціонування механізму “єдиного вікна” на митниці;
 • оцінити ступінь поінформованості суб’єктів ЗЕД щодо нововведень, які впроваджуються на митниці;
 • оцінити виконання Плану заходів з реформування та розвитку системи органів, що реалізують митну політику, який був затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 травня 2020 року №569.

Більш детально з методологією громадського моніторингу можна буде ознайомитися на вебінарах, що буде проводити ІЕД в період з 25 по 29 жовтня 2021 року.

У проєктній пропозиції учасників конкурсу має бути передбачена комунікаційна складова, яка забезпечить прозорість взаємодії з цільовою аудиторією, сприятиме кращому усвідомленню всіма зацікавленими сторонами мети та результатів адвокаційної кампанії.

Інші суттєві умови

Максимальний розмір гранту – 150 000 гривень.

Максимальна тривалість проєктів – 5-6 місяців, але в будь-якому разі проєкт має завершитися до 30.06.2022 року.

Орієнтований календар активностей проектів.

1й місяць: підготовчий етап (планування)

2й – 3й місяці: польовий етап збору даних

4й – 5й місяці: аналіз даних, підготовка звітів та обговорення з зацікавленими сторонами, участь у підготовці спільного аналітичного звіту (Громадський моніторинг)

6й місяць: комунікація результатів громадського моніторингу, участь у спільній презентації Громадського моніторингу

Останній термін подання проєктів – 15.11.2021 р. – до 18.00.

Зверніть, будь ласка, увагу на Інструкцію з проведення конкурсу, Аплікаційну форму, бюджет проєкту (із рекомендаціями з його підготовки), стандартну грантову угоду, методологію оцінки грантових заявок та критерії прийнятності, з якими ви можете ознайомитись нижче!

Інструкція з проведення конкурсу

Додаток А. Аплікаційна форма

Додаток B. Бюджет проєкту (Рекомендації з підготовки бюджету)

Додаток С. Стандартна грантова угода

Критерії прийнятності

Проєктні пропозиції з додатками слід надсилати на адресу customs@ier.kyiv.ua одним електронним листом. Додатки до проєктної пропозиції мають бути додані у форматі .doc, .xls або .pdf. Кожен додаток слід надсилати одним окремим файлом. У випадку неможливості надіслати проєктну пропозицію одним електронним листом (в разі великого обсягу додатків), грантова заявка може бути розміщена на файло-обмінних системах із зазначенням посилання на неї.

Подані на конкурс матеріали не рецензуються. Про результати розгляду кожної проєктної пропозиції буде повідомлено електронною поштою.

Рішення про підтримку або відхилення грантової заявки схвалюється колегіально Грантовою комісією з числа представників Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, експертів громадських організацій, представників засобів масової інформації, науковців. Грантова комісія залишає за собою право надати заявнику вимоги щодо доопрацювання грантової заявки.

Остаточне рішення щодо грантової заявки оскарженню не підлягає.

Причини відмови в підтримці грантових заявок не повідомляються.

Зверніть увагу, що консультації щодо оформлення грантових заявок не надаються телефоном. У разі виникнення додаткових запитань листи, будь ласка, надсилайте на електронну адресу customs@ier.kyiv.ua.

Команда Проєкту «Підтримка «Громадської ініціативи «За прозору та чесну митницю»
customs@ier.kyiv.ua

http://tfdialogue.ier.com.ua/

Related Posts

Новини

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) запустив три Telegram-канали про санкції, міжнародну підтримку та економіку України під час війни

Підписатись можна ось тут: «Світ з Україною»: Новини та аналітика про міжнародну підтримку й допомогу Україні. «Економіка України»: Новини та аналітика про економіку України під час війни.… Докладніше…

Документи Новини Новини Постійне опитування

ТОП 7 ПЕРШОЧЕРГОВИХ НАПРЯМІВ РЕФОРМУВАННЯ МИТНИЦІ

13 травня 2020 року Кабінет Міністрів України затвердив оновлений план реформування системи органів, що реалізують державну митну політику, який містить 60 заходів. З огляду на… Докладніше…

2024 Новини

Економічні тенденції з точки зору бізнесу (червень 2024)

На наступні півроку бізнес налаштований оптимістично, незважаючи на масовані обстріли та дефіцит електроенергії, — опитування ІЕД На фоні перебоїв з електрикою та небезпеки український бізнес… Докладніше…

Monthly Enterprises Survey (Presentations)

Economic trends from a business point of view (May 2024)

“Amidst Tempered Optimism”Main economic trends inMay 2024 based on the results of the New Monthly Enterprises Survey, #NRES On 12 June 2024 the Institute for… Докладніше…

2024 Новини

Економічні тенденції з точки зору бізнесу (травень 2024)

«Загартований оптимізм»: Основні економічні тенденції та очікування у травні 2024 за результатами «Нового щомісячного опитування підприємств» 12 червня 2024 року ГО «Інститут економічних досліджень та… Докладніше…