ЗА ЧЕСНУ ТА ПРОЗОРУ МИТНИЦЮ

Про проєкт «Підтримка Громадської ініціативи «За чесну та прозору митницю»

Проєкт спрямований на підвищення спроможності громадянського суспільства брати участь у розробці економічної політики в Україні. Він зосереджується на Громадській Ініціативі, створеній ІЕД у 2018 році. Ініціатива – це неформальна мережа ОГС з різних регіонів України, які дбають про покращення бізнес-клімату. Діяльність Ініціативи спрямована на моніторинг впровадження митної реформи та сприяння діалогу між владою, бізнесом та іншими зацікавленими сторонами щодо реалізації інституційної реформи митниці відповідно до принципів належного управління та принципів вільної торгівлі.

Цілі та завдання Загальна мета: посилити спроможність громадянського суспільства брати участь у розробці економічної політики в Україні через мережу організацій громадянського суспільства шляхом сприяння діяльності «Громадської ініціативи «За чесну та прозору митницю»
Завдання:
·      сприяння діяльності громадської ініціативи «За чесну та прозору митницю»
·      посилення діалогу між громадянським суспільством та державою для успішного впровадження реформ у митній сфері
Цільові групи Учасники Ініціативи, бізнес-асоціації, бізнес, національні, регіональні та місцеві органи державної влади, інші організації громадянського суспільства
Кінцеві бенефіціари Держава, бізнес, організації громадянського суспільства, населення
Очікувані результати Вплив: посилення спроможності громадянського суспільства брати участь у розробці економічної політики в Україні через мережу організації громадянського суспільства, зокрема у сфері реалізації митної реформи.
Наслідки:
·      посилення спроможності та ефективності Ініціативи;
·      активізація політичного діалогу між громадянським суспільством та державою з питань впровадження реформ у митній сфері.
Основні напрямки діяльності 1.      Оперативна підтримка «Громадської ініціативи «За чесну та прозору митницю (ІЧПМ)» (координація дій, комунікація між учасниками ініціативи, внутрішні збори/встановлення зв’язків Ініціативи);
2.      Аналітична підтримка Ініціативи (опитування ділової думки щодо митної діяльності для аналізу даних стосовно реформи, розробки проєктів політики та аналітичних записок);
3.      Сприяння публічному діалогу та інформаційним кампаніям Ініціативи (підтримка громадських заходів, інформаційні кампанії);
4.      Розвиток інституційного та аналітичного потенціалу учасників Ініціативи (тренінги, субгранти для учасників);
5.      Адміністрування проєкту.
Термін реалізації:     36 місяців, з 1 січня 2020 року Проєкт реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу, МФ «Відродження»  та Atlas Network