ЗА ЧЕСНУ ТА ПРОЗОРУ МИТНИЦЮ

Про проєкт «Підтримка Громадської ініціативи «За чесну та прозору митницю»

Громадська ініціатива «За чесну та прозору митницю» була започаткована в рамках реалізації проєкту «Діалог зі сприяння торгівлі», який впроваджувався Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій протягом 2014-2018 років за фінансовою підтримки Європейського Союзу та МФ «Відродження»

Цілі та завдання Загальна мета: посилити спроможність громадянського суспільства брати участь у розробці економічної політики в Україні через мережу організацій громадянського суспільства шляхом сприяння діяльності «Громадської ініціативи «За чесну та прозору митницю»
Задання:
·      сприяння діяльності громадської ініціативи «За чесну та прозору митницю»
·      посилення діалогу між громадянським суспільством та державою для успішного впровадження реформ у митній сфері
Цільові групи Учасники Ініціативи, бізнес-асоціації, бізнес, національні, регіональні та місцеві органи державної влади, інші організації громадянського суспільства
Кінцеві бенефіціари Держава, бізнес, організації громадянського суспільства, населення
Очікувані результати Вплив: посилення спроможності громадянського суспільства брати участь у розробці економічної політики в Україні через мережу організації громадянського суспільства, зокрема у сфері реалізації митної реформи.
Наслідки:
·      посилення спроможності та ефективності Ініціативи;
·      активізація політичного діалогу між громадянським суспільством та державою з питань впровадження реформ у митній сфері.
Основні напрямки діяльності 1.      Оперативна підтримка «Громадської ініціативи «За чесну та прозору митницю (ІЧПМ)» (координація дій, комунікація між учасниками ініціативи, внутрішні збори/встановлення зв’язків Ініціативи);
2.      Аналітична підтримка Ініціативи (опитування ділової думки щодо митної діяльності для аналізу даних стосовно реформи, розробки проєктів політики та аналітичних записок);
3.      Сприяння публічному діалогу та інформаційним кампаніям Ініціативи (підтримка громадських заходів, інформаційні кампанії);
4.      Розвиток інституційного та аналітичного потенціалу учасників Ініціативи (тренінги, субгранти для учасників);
5.      Адміністрування проєкту.
Термін реалізації:     36 місяців, з 1 січня 2020 року Проєкт реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу та МФ «Відродження»